شما باردار هستید

پدیده درد کردن، خسته شدن یا پاهای سنگین با احساس سنگینی و خستگی در پاها شناخته می‌شود و بیشتر اوقات در انتهای روز و در طول ماه‌های تابستان این احساس ایجاد می‌شود.

0

بخصوص در دوران بارداری، ترک‌های بارداری منبع اصلی نگرانی بسیاری از مادران است.

0

پوست شما در دوران بارداری در معرض کشش زیادی قرار می‌گیرد. با تغییر سطح هورمون‌ها، پوست شما خشک و دهیدراته می‌شود.

0

تغییر در اندازه سینه‌ها به همراه احساس سنگینی و فشار، اغلب یکی از نشانه‌ها بارداری است.

0