بارداری شما، ماه به ماه

مقدمه

تبریک می‌گوییم! شما باردار هستید و معجزه بزرگ زندگی در درون شما آغاز شده است! در عرض 9 ماه آینده، تخمک کوکنترلی که طول آن فقط نیم میلی‌متر در روز بعد از لقاح بود، تبدیل به یک کودک تقریباً 50 سانتی‌متری می‌شود، ماه‌به‌ماه، ببینید که چگونه کوچولوی شما در درون شکم شما رشد می‌کند.

 

> ماه اول

> ماه دوم

> ماه سوم

> ماه چهارم

> ماه پنجم

> ماه ششم

> ماه هفتم

> ماه هشتم

> ماه نهم

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email