شما یک مادر هستید

اکنون شما به‌عنوان یک مادر می‌درخشید و بعد از 9 ماه انتظار، درنهایت فرزند خود را در آغوش می‌گیرید. بدن شما تغییرات زیادی را در طول این مدت تحمل کرده است.

0