مراقبتی
- پوست‌ آتوپیک

Toggle view

محصولات موستلا

 • محصولات پیشنهادی
  بالم تغذیه کننده استلاتوپیا تغذیه کننده پوست‌های آتوپیک (اگزمایی)
  بالم تغذیه کننده و ترمیم‌کننده پوست‌های حساس آتوپیک (اگزمایی) این محصول ضمن کاهش میزان تحریک و خارش پوست، سد دفاعی پوست را تقویت کرده و با ترمیم لایه هیدرو لیپیدی خشکی اگزمایی پوست را برطرف می‌کند...
  0
 • محصولات پیشنهادی
  کرم مرطوب کننده استلاتوپیا کرم ترمیم‌کننده پوست‌های آتوپیک (اگزمایی)
  کرم مرطوب‌کننده و ترمیم‌کننده پوست‌های حساس آتوپیک (اگزمایی) این محصول ضمن کاهش میزان تحریک و خارش پوست، سد دفاعی پوست را تقویت کرده و با ترمیم لایه هیدرو لیپیدی خشکی اگزمایی پوست را برطرف می‌کند...
  5