مراقبت از کودکان بزرگتر در دوران بارداری

یاد بگیرید بدون اینکه کودکخود را نادیده بگیرید مراقبش باشید!

به محض اینکه کودکان شما از بارداری شما مطلع شدند، به آنها بگوئید که از تلاش فیزیکی و بلند کردن وزنه های سنگین باید خودداری نمائید تا از جنین درون شکم خود محافظت کنید

سعی کنید بخصوص اگر احساس سنگینی یا کشیدگی در قسمت پائین شکمتان می کنید زمانی را که صرف حمل کردن آنها می کنید، محدود نمائید

البته واضح است که شما نمی توانید حمل کردن کودکان خود را متوقف کنید. باید بنابراین یاد بگیرید که از کمر خود محافظت نمائید وقتی آنها را حمل می کنید. برای بلند کردن بچه از روی زمین به جلو خم نشوید، در عوض روی زانو های خود بنشینید، پشت خود را بسیار صاف نگه دارید سپس بچه را در آغوش بگیرید و بلند کنید، وزن خود را روی یک پا باندازید و مراقب باشید که کمر خود را خم نکنید.

وقتی شکم شما خیلی به چشم می آید، کودکخود را کنار کفل خود قرار دهید و با ساعد خود او را نگه دارید

شما همچنین ممکن است بخواهید کودکخود را با یک کریر روی پشت خود حمل کنید. به این شکل وزن آنها با وزن شکم شما در تعادل خواهد بود.

برای نوازش کردن، به همراه کودکخود روی یک صندلی یا تخت بنشینید.

کودکان خود را وارد فعالیت های آرام کنید که با وضعیت فیزیکی شما سازگار باشد:کارت بازی، کار کردن روی جدول، خواندن یک داستان، درست کردن کیک، تماشای فیلم، چرت زدن با یکدیگر. اگر بطور مرتب به ارائه این فعالیت ها به کودکخود ادامه دهید، آنها خیلی آرام تر نیاز شما را برای استراحت و فعالیت های آرام تر قبول می کنند

اگر بعد از حمل فرزندتان یا بعد از بازی کردن با او در قسمت پائین شکمتان احساس سنگینی دارید، باید استراحت کنید. به پشت یا پهلو دراز بکشید و به کودکخود توضیح دهید که خسته هستید. در حالی که مشغول استراحت هستید، کودکخود را وادار کنید نزدیک شما خودش سرگرم فعالیت دیگری شود.  

وقتی کودکخود را حمام می کنید، روی یک صندلی کوتاه یا چهارپایه نزدیک به وان بنشینید. به این ترتیب مجبور نیستید وقتی آنها مشغول بازی در داخل آب هستند، در حالت ایستاده یا نشسته روی زانو باشید

برای لباس یا کفش پوشاندن فرزندتان، روی زانوهای خود قرار بگیرید، روی زانوهای خود بنشینید یا روی زمین بنشینید، بسته به اینکه در کدام حالت راحت تر هستید؛ مورد مهم این است که از اینکه از ناحیه کمر خم شوید خودداری نمائید

بارداری همچنین یک فرصت خوب است برای تشویق کودکان خود که مستقل تر شوند و به شما کمک کنند: بسته به سنشان، شما می توانید از آنها بخواهید خودشان کفش و لباسشان را بپوشند، یا بعد از خوردن غذا بشقاب خود را از روی میز بردارند، اسباب بازی های خود را ازروی زمین بردارند یا اتاقشان را تمیز کنند. این به مفهوم کار سبک تر برای شماست

به کودکان خود اغلب یادآوری کنید که آنها باید مراقب باشند وقتی از سر و کول شما بالا می روند به شکم شما ضربه ی با آرنج یا پای خود نزنند! اما خیلی نگران نباشید اگر این اتفاق افتاد، چرا که جنین شما با کیسه مایع آمنیوتیک اطرافش محافظت می شود

از اطرافیان خود درخواست کمک کنید: از پدر بچه ها، پدر بزرگ ها، مادربزرگ ها،کارمندان مرکز مراقبت از بچه یا پرستار بچه بخواهید به شما کمک کنند تا شما به اندازه کافی استراحت نمائید

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email