آماده کردن کودکان بزرگتر برای ورود فرزند جدید

وقتی به منزل بر می‌گردید

قبول کنید که رابطه احساسی بین برادرها و خواهرها با زور و اجبار شکل نمی‌گیرد و شما در صورت اصرار، فقط باعث می‌شوید آن‌ها با انتقاد از احساساتشان احساس گناه کنند. در عوض به آن‌ها گوش کنید و آن‌ها را تشویق کنید به شما اطمینان کنند و دوباره و دوباره به آن‌ها درباره عشق بدون شرط خود دلگرمی دهید.
عادت‌های کودکان بزرگ‌تر خود را حفظ نمایید و الگوهای روزانه آن‌ها را نگسلید. مراقبت روزانه از آن‌ها، وقت گذراندن با پرستار یا در مدرسه، زمان خوردن غذا و خوابیدن، زمان بازی و مراسم خاص. کودکان شما در هنگام تغییر بزرگ نیاز به عادت‌های جاری خود دارند.
به خاطر داشته باشید به‌طور مساوی با هریک از کودکان خود وقت بگذرانید. از همسر یا سایر افرادی که به شما نزدیک هستند بخواهید به شما کمک کنند تا این فرصت برای شما مهیا شود.
مراقب باشید که فقط درباره بچه تازه به دنیا آمده صحبت نکنید، حتی اگر بچه بیشتر وقت و توجه شما را به خود اختصاص می‌دهد. فراموش نکنید که به آنچه کودکان دیگر شما دارند انجام می‌دهند توجه کنید: دستاوردهای آن‌ها را جشن بگیرید و هر فرصتی را برای تشویق آن‌ها و اینکه "پسر و دختر بزرگی" شده‌اند غنیمت بدانید.

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email