آماده کردن کودکان بزرگتر برای ورود فرزند جدید

وقتی بچه به دنیا می‌آید

اولین ملاقات بین کودکان بزرگتر و نوزاد خود را برنامه ریزی کنید. برای اینکار، زمانی آرامی را، وقتی ملاقات کننده دیگری در اطرافتان نیست انتخاب کنید. چرا که توجه ملاقات کننده به بچه تازه متولد شده احساسات کودکان بزرگتر را تحت تأثیر قرار می دهد و با این اولیت ارتباط روابط منفی بوجود می آید. بگذارید بچه ها برادر یا خواهر کوچکتر خود را در صلح و آرامش بشناسند، صرفنظر از اینکه آیا کنجکاو، وحشت زده، محتاط یا کمی عصبی به نظر می رسند. اگر بی تفاوت هستند یا بدون اینکه به بچه نگاه کنند، برای بازی بیرون میروند، به انتخابشان احترام بگذارید.

 

از آنها بخواهید در مراقبت از بچه با شما شریک شوند: تعویض پوشک، استحمام، لباس پوشاندن و غیره. شما می توانید به آنها اجازه دهید بچه را در آغوش بگیرند و اگر خیلی کوچک هستند به آنها در این کار کمک کنید.

 
نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email