تشخیص نوع پوست

پوست هر کودکی متفاوت است و پذیرای محصولات خاصی است.

 

با این ابزار تشخیصی می‌توانید نوع پوست کودک را تعیین کنید و آن گروه از محصولات را که مناسب استفاده روزانه، مشکلات خاص پوست کودک و مراقبت از پوست کودک در برابر خورشید است را انتخاب کنید.

این ابزار تشخیصی جایگزینی برای ویزیت پزشک نیست. اگر مشکلات پوست کودک بیشتر شد با پزشک مشورت کنید.