آماده کردن کودکان بزرگتر برای ورود فرزند جدید

مقدمه

ورود نوزاد جدید تغییرات بزرگی را برای کل خانواده با خود به همراه دارد. هر کدام از اعضاء باید مکان خود را از نو تعریف کند و همه باید تلاش کنند تا به یک تعادل جدید برسند. وقتی بقیه بچه ها از این اتفاق مهم با خبر می شوند، احتمالاً یکسری احساساتی را تجربه می کنند که البته همگی آنها هم مثبت نیستند. چرا که آنها به زودی باید مادر و پدر خود را با دیگری تقسیم کنند و همچنین باید یک نقش جدید را بعنوان خواهر یا برادر بازی کنند. بچه ها گاهی اوقات این موقعیت را بدون هیچ مشکلی قبول می کنند، اما این موقعیت همچنین ممکن است آغازی برای حسادت، عصبانیت یا نگرانی باشد. نگران نباشید، این احساسات کاملاً طبیعی و مشروع هستند و به مفهوم این نیست که بچه ها یکدیگر را دوست ندارند. چند توصیه برای مدیریت موفق این موقعیت وجود دارد.

 

در طول بارداری

وقتی نوزاد متولد می شود

وقتی شما به منزل بر می گردید

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email