محافظت از کودک در برابر نور خورشید

مقدمه

تا وقتی که کودکان به سن 3 سالگی برسند، سیستم دفاعی پوستشان بطور کامل تکامل نیافته است که این حالت پوست آنها را نسبت به اشعه های نور خورشید بسیار آسیب پذیر و شکننده می کند. در نتیجه پزشکان به شدت توصیه می کنند که کودکان دور از نور مستقیم خورشید قرار بگیرند. اگر فعالیت شما طوری است که بناچار فرزند شما در معرض نور خورشید قرار می گیرد، مطمئن شوید که  احتیاط های لازم را برای محافظت از پوست شکننده کودک انجام دهید! با دنبال کردن چند قانون ساده، شما می توانیداز پوست فرزند خود محافظت کنید و به سیستم دفاعی پوست او در برابر صدمات جدی نور خورشید کمک نمائید. و از آنجائی که دوران کودکی بهترین زمان برای یادگیری است، اگر شما همیشه همان اقدامات را انجام دهید، فرزند شما هم آنها را بطور اتوماتیک در آینده انجام خواهد داد.

 

قوانینی برای ایمنی در برابر نور خورشید

انتخاب ضد آفتاب مناسب برای کودکان

 

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email