مناطق آزرده شده

مقدمه

پوست فرزند شما پتانسیل سلولی منحصر به فردی دارد، اما همچنین شکننده و تکامل نیافته است: هنوز بعنوان سد محافظ عمل نمی کند و بنابراین می تواند به راحتی آزرده شود

ممکن است ضایعات قرمز، خشک و یا ترک خورده در اطراف دهان ظاهر شوند (بخصوص اگر فرزند شما از پستانک استفاده می کند). این ضایعات ممکن است در چین های پوست (گردن، زیر بغل ها، کشاله ران و غیره) و روی انگشت شست، اگر فرزند شما شست خود را می مکد، حتی پشت گوش ها و حتی روی دست ها، بخصوص وقتی بیرون سرد است، ظاهر شوند. اگر فرزند شما این علائم را دارد، بسیار مهم است که برای حفظ سرمایه سلولی او، این علایم را درمان کرده، ناراحتی ها را برطرف نموده و از خطر بروز عفونت پیشگیری کنید.

 

پیشگیری از تحریک و آزردگی پوست

درمان تحریک و آزردگی پوست وقتی که بوجود می آید

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email