پوست فرزند شما

مقدمه

روزی که فرزند شما متولد می شود، پوست او به شدت در معرض یک محیط جدید قرار می گیرد، از جمله هوای آزاد، دمای پائین، میکروب ها و بسیاری موارد دیگر که هنوز به آنها عادت نکرده است. با اینکه پوست کودک نازک و تکامل نیافته است، اما حاوی پتانسیل سلولی باورنکردنیی است. بنابراین ضرورت  دارد از محصولات خاصی برای مراقبت از آن استفاده شود.

درباره پوست کودکان بیشتر بدانید و توصیه های ما را درباره اینکه چگونه همه خصوصیات اصلی و مهم پوستشان را حفظ کنیم، بکار گیرید.

 

> ساختار سلولی

> خصوصیات خاص پوست کودکان

محصولات مراقبتی مناسب

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email