گرفتن بچه از شیر

مقدمه

از شیر گرفتن نسبی یا کلی بچه نیاز به این دارد که شیشه شیر که حاوی شیر مادر است جایگزین سینه شود. پس از چند هفته یا چند ماه شیر دادن، این جدائی هم برای بچه و هم برای مادر بسیار سخت است. اما یک قدم بزرگ به سمت مستقل شدن نیز می باشد! در زیر چند توصیه برای یک انتقال موفق وجود دارد.

 

> چه موقع شما باید فرزند خود را از شیر بگیرید؟

روشی برای تغییر آسان

اگر فرزند شما شیشه را نگرفت ...

 

نظر شما در مورد این مقاله

Envoyer par Email