آیا می‌توانم از سفت کننده سینه موستلا 9 ماه در طول دوران شیردهی استفاده کنم؟

بله: فرمول آن بدون الکل و کافئین و بر اساس مواد اولیه فعال طبیعی، سفت کننده سینه موستلا 9 ماه سازگار با دوره شیردهی است.

اگرچه شما باید بهداشت معمول روزانه خود را حفظ نمایید، مانند هرروز دوش گرفتن.

قوانین بهداشت باید پیش از شروع شیردهی رعایت شود: روی نوک سینه تمیز.