بلاگ موستلا MUSTELA

01. 2.ی

راز پوست بچه‌ها

موستلا به رازهای پوست بچه ها نفوذ می‌کند

موستلا یک راز به شدت محافظت شده را در قلب پوست بچه‌ها کشف کرده است: یک ذخیره با ارزش از سلولهای بنیادی که نمایانگر منشأ حقیقی زندگی است.

01.07.13

جلسات شنا بچه: مثل یک ماهی در دریا

لذت‌بخش و تحریک‌کننده، جلسات شنای بچه توانائی طبیعی فرزند شما را برای حرکت در آب تقویت می‌کند. لحظه لذت تقسیم‌شده بین والدین و فرزندانشان!

01.07.13

نگاهی به اخبار موستلا ب ب

گروه محصولات موستلا ب ب دچار تحول شده اند تا محافظت تازه ای را برای پوست بچه ها فراهم نمایند.

عناوین

آرشیو