بلاگ موستلا MUSTELA

01. 2.ی

راز پوست بچه‌ها

موستلا به رازهای پوست بچه ها نفوذ می‌کند

موستلا یک راز به شدت محافظت شده را در قلب پوست بچه‌ها کشف کرده است: یک ذخیره با ارزش از سلولهای بنیادی که نمایانگر منشأ حقیقی زندگی است.

عناوین

آرشیو