زندگی خانوادگی شما

ورود نوزاد جدید تغییرات بزرگی را برای کل خانواده با خود به همراه دارد. هرکدام از اعضاء باید جایگاه خود را از نو تعریف کند و همه باید تلاش کنند تا به یک تعادل جدید برسند.

0

شما الان یک مادر هستید و منتظر ورود یک فرد جدید هستید. خانواده شما به‌زودی بزرگ‌تر می‌شود و شادی بیشتری را برای شما به همراه می‌آورد!

0